Yağma Hasan'ın böreği deyiminin anlamı nedir? Hikayesi nedir?

Yağma Hasan’ın böreği deyiminin anlamı nedir? Hikayesi nedir?

Hakkıı olan veya olmayan herkesin yararlandığı kaynak’’ anlamına gelen deyimine konu olan kişi, ünlü börekçi Yağma Hasandıır. 2. Dünya Savaşı yıllarında, ekmeğin karneyle satılması fırıncıları zora sokar. Bu sebeple çok sayıda fırıncı, iş bırakır. İşi bırakmayan Karaköy’deki börekçi Hasan ise beğenmediği börekleri sokağa döker. Kapışılan bu börekler, börekçi Hasan’ın Yağma Hasan olarak anılmasına neden oluyor.

Hakkı olanın veya olmayanın talan edip yararlandığı şeyleri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. 2. Dünya savaşı sırasında karne ile satışlardan dolayı fırıncılar işi bırakırlar ancak hasan isimli bir karaköy börekçisi işi bırakmaz beğenmediği börekleri dışarı döker ve insanlar kapışır. Bu olay sonunda Hasan, yağma hasan olur.

Yağma Hasan’ın böreği ne demek

Hiç kimsenin sahip çıkmadığı, korunmayan ve hakkı olan olmayan herkesin faydalandığı mal mülk için kullanılan bir deyimdir.

Hikayesi

Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra yeniçeriler bahane ile İstanbula dağılıp yağmalamaya başlamışlar. Hasan adlı bir yeniçerinin börekçi dükkanını da yağmalayan yeniçeriler “Oldu bir kere, Yağma Hasan’ın böreğidir.” deyip yağmalamaya devam etmişler.

@Zmrakmse#859985 iyi geceler

Kimsenin hakki olmadığı halde yenilen talan edilen mülk anlamına gelir.