Yahudi bayramları nelerdir?

Yahudi bayramlar nelerdir ? Bu bayramlarda ne gibi uygulamalar yaparlar? Bu bayramlardan müslümanların bayramına benzeyen var mıdır? Kısaca açıklayınız

Yahudilerde Sukot Bayramı İbrani Takvimi’ne göre yılın ilk ve dini yılın yedinci ayı olan Tişri’nin 15’inci günü kutlanan bir Yahudi bayramı. Barakaların Festivali veya Çadırların Festivali olarak da adlandırılan Sukot Bayramı, zorlu çöl koşulları altında, tanrının Yahudiler’i koruması adına kutlanıyor. Yom kipur, tsom gedalya ve roş aşana da yahudilerin kutladığı özel günlerdir.

Benim bildiğim iki bayramı var birincisi skohout bayramı ikincisi yehuda bayramı başka varmıydı :joy::joy:

denizde kum onlarda bayram hocam :joy:

Yılbaşı bayramı olan Roşaşana, oruç sonrası Çardak Bayramı, esaretten kurtulmayı kutlayan Pesah bayramları Yahudilerin bayramlarıdır.

Musevi inancının bir çok bayramı vardır. Temel kutsal günleri şabat’ tır. Şabat haftanın 7. günü olarak pazar günlerini kutsal tanrısal bir gün olduklarına inanırlar bunun yanında diğer bayramları şöyledir;

  • Roş Aşana Takvim yılının ilk ayı olan tişri ayının ilk ve ikinci günleri yanı yılbaşı bayramı olarak bilinir
  • Tsom Gedalya Tişri ayının 3. Günü olarak bilinen bir oruç tutma günüdür
  • Yom Kipur 10. tişri günü müsavi inançları için oldukça önemli bir gündür bu günde müşavirler Tanrı’ya yakararak günahlarının affedilmesini bağışlanması için dua edilir
  • Sukot Tişri ayının 15. Günü çardak bayramı olarak kullanılır sukot musevi inançlarının kırk yıl boyunca göçebe yaşadıkları çöl de çardaklar altında barınmalarını anma ve bu dönem içinde gördükleri tanrısal korumaya bir kez daha şükretme adına kutlanan bir gündür. Daha bunların yanında bir çok kutladıkları bayramları vardır.