“Yahudi Pazarlığı” deyiminin anlamı nedir?

“Yahudi pazarlığı”, deyiminin anlamı ve açıklaması nedir?

YAHUDİ PAZARLIĞI DEYİMİNİN ANLAMI:

![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1635169521-921742-be3f2a6c-7b6f-4762-9631-425ace8e394f.jpg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1635169521-921742-be3f2a6c-7b6f-4762-9631-425ace8e394f.jpg)

:black_small_square:Yahudi pazarlığı deyimi; Kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda karşı tarafla kıyasıya yapmış olduğu pazarlık anlamında kullanılır.
:black_small_square:Örnek olarak; “Yahudi pazarlığına girersek bu işin içinden çıkamayız bari bize yapma.”

Yahudi pazarlığı iki kişinin çekişmeli bir şekilde pazarlık yapması durumudur. Bu kişiler kendi çıkarları doğrultusunda pazarlığı uzatırlar.

yahudi pazarlığı iki kişinin durmak bilmeden takıntılı bir şekilde pazarlık yapmasıdır.

Yahudi pazarlığı aslında iki kişinin kendi aralarında sıkı pazarlık yapmalarını anlatan bir deyim. Gerçekten de sıkı pazarlık yapıyor yahudiler.

Yahudiler parayı seven ve dinlerinde faizin haram olmadığı tek milletlerdir. Bu yüzden para ile var olmuş, para ile dünyaya yön vermeleri ile meşhur olmuşlardır. Bu deyim günümüzde kişilerin herhangi bir pazarlık gerektiren alışverişin sonucunda anlaşmak namına yapılan kıyasıya(can siper hane) pazarlığın deyimsel karşılığıdır.

Yahudi pazarlığı deyiminin anlamı pazarlığı çok zor ve sıkı bir şekilde yaptıkları için yahudi pazarlığı denilmektedir.