Yapay seçilim nedir?

Yapay seçilim nedir?

yapay seçilim insanların bilinçli olarak organizmaların özelliklerini seçmesi ve yetiştirmesi sürecidir.

Yapay seçilim kişilerin bilinçli olarak organizmaların özelliklerini seçmesidir kısaca.

">

YAPAY SEÇİLİM NEDİR?

Yapay seçilim, insanlar sayesinde yetiştirilen hayvan ve bitkilerin bazı özelliklere sahip olmasının sağlamak amacıyla daha sonraki nesillere aktarılması istenilen bazı özelliklerin, aktarılma olasılığını arttırmak için kullanılır. Yapay seçilim, bazı hayvanlar tarafından diğer canlılar üzerinde gerçekleştirilen seçilim yapay seçilim olarak adlandırılmaktadır.

Yapay seçilim istenen özellikler bulunduran canlıların genellikle insan tarafından seçilmesi ve bu canlılardan örnek alınması suretiyle yeni bir türün ortaya çıkartılması olarak tanımlanmaktadır.