Yaşadığımız dünyada siyaset olmasaydı nasıl olurdu?

Yaşadığımız dünyada siyaset olmasaydı nasıl olurdu?

Siyaset bir ulusu ve uluslararası düzeni şekillendiren bir bilim ,bu yüzden siyasetin gerekliliği konusunda hem fikirim. Eğer siyaset olmasaydı bir karmaşa oluşu ve farklı görüşlerin temsil edildiği partiler oluşmaz ve dünyada kaos düzeni hakim olurdu.

Siyaset bence gereksiz insanlar çok abartıyor ve aşırı kaptırıyorlar kendilerini.

Eğer siyaset olmasaydı dünya daha düzenli bir yer olabilirdi çünkü ülkeler arası savaş veya iç savaşlar yaşanmazdı.

Ülke dışı yönetim politikaları olamayacağından yine anlaşmazlıklar çıkabilirdi.

Öncelikle siyaset kelimesinin etimolojik anlamı üzerinden bakalım. Politika kelimesi Antik Yunanca’ya dayanır. Anlamı da Polisi ile ilgili işler bütünü demektir. Polis ile aynı kökten türeten bu sözcükte polisi yani şehirlerde ilgili her şey demek. Siyaset de Arapça kökenli bir kelime olup deyiş ile aynı kökten gelir. Yani atı deveyi idare eden tımarlı eden bakımını yapan kişi demektir. Yönetim anlayışından tebayı bar ata deveye yani hayvana benzetir. Bu siyaset felsefesi anlayışına da yansıtıp şark toplumlarında taba anlayışı hakim olmuştur. Bu bağlamda olmasından ziyade siyaset be politika Antik Yunan’da gibi olsaydı ve insancıl değerler, erdem ve fazilet, dürüstlük gibi şeyler siyasetin içerisinde olsaydı çok daha yüce bir kavram olurdu

Benim düşünceme göre siyaset olmasaydı savaşlar daha kötü ve daha uzun sürebilirdi. Farklı açıdan bakarsak bu kadar keskin, kaba ve dışlayıcı siyaset olmasa insanlar daha mutlu ve huzurlu yaşayabilirdi.

Yaşadığımız dünyayı kirleten en büyük etken siyasettir. Gerek dünya siyaseti, gerek ülkeler ve devletler siyaseti… her çeşit siyaset ve siyasetçi kendi menfaatlerini öne çıkardığı için, kendi çıkarlarını önemsediği için karşısında olan, menfaatlerine uymayan her zıt ve karşı görüşü yok eder, imha eder ve zarar verir.

Siyaset olmasaydı herkes başı buyruk hareket eder bir belediye başkanı olmasa bir cumhur başkanı olmasa yaşadığımız yer nasıl idare edilecek?

Herkes sinirli ve isyanakr olurdu


demokrasinin olmadığı bir devlet düşünmek gerçekten zor iç savaşlar çıkardı herkes ayaklanırdı

Siyaset değilde demokrasi olmasa halimiz harap olurdu siyaset sadece toplumların düzen altında yönetilmesine yarayan bir araç.

dünya kapkarışık bir yer olurdu herkes kafasına göre takıldıgı için birsürü sorun olurdu o yüzden siyasetin olmazı lazım

Siyaset insanların ortak payda da buluşup fikirlerini ve görüşlerini beyan ettikleri bir kavramdır. Fikir beyanı ve vaatler sonucunda toplumda yaşayan vatandaşları kendi görüşlerini beğendirerek sandıkta biten bir yarıştır. Siyaset olmasaydı “Diktatör” diye tabir edilen güç kimde ise ona itaat etmek zorunda kalabilirdik. İnsanlara fikiri sorulmadan güç kimde ise ona boyun eğmeye mecbur bırakılırdı.