Yasama Dokunulmazlığı nedir?

Yasama Dokunulmazlığı nedir? Hukuken ne anlam taşımaktadır?

Parlamento üyelerinin görevlerini daha iyi bir biçimde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için tanınan ayrıcalıklardır. Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere ikiye ayrılır.

Meclis üyelerinin suçüstü halleri dışında haklarında adli soruşturma yapılamaması.