Yaylak ne demektir?

Yaylak ne demektir? Günümüzde fazla kullanılmayan bu terimi açıklayınız.

Genelde yayla köylerinde bulunan çobanların ve hayvancılıkla uğraşan, hem hayvanları besledikleri yerde kaldıkları yere deniyor. Zaten
bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi. Hayvanların yayılıp otlamasına uygun Yerdir şöyle de açıklar olursak yüksek rakımlarda ilkbahar mevsimi yaz mevsimine sarktığı için, hayvancılıkla uğraşan anadolu insanı, haziran ayından sonra bu orta rakımdaki bölgelere çıkarlar. Böylece hayvanlar bahar mevsiminde canlanan ot, çalı ve yaprak türlerinden daha çok yararlanmış olurlar. Yaylaklarda otlanan hayvanların et ve süt ürünleri daha değerli olmaktadır. Ve bunlar çok güzel paralara satılıyor.

1 Beğeni