Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen hangi süre içinde tespit edilir?

Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen hangi süre içinde tespit edilir?

Yeni belediye kurmanın şartları nelerdir?

Yeni belediye kurma şartları arasında, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulması zorunlu kılınmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu anlamına gelmektedir. Yeni kurulan bir belediyenin sınırları belirlenirken, eskiden beri o yerleşim yerine ait olan ve sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine alınarak belirlenir. Belediye sınırlarını belirleyen diğer hususlar ise, dere, tepe, yol gibi yerler sınırı oluşturmaktadır. Bunlar kağıt üzerine not edilir ve resmi kayıtlara geçirilir. Bu işlemlerden sonra yeni kurulacak belediyenin sınırları belirlenmiş olur.

Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde tespit edilmektedir.