Yerçekimi ekvatorda ve kutuplarda neden farklıdır?

Yerçekimi ekvatorda ve kutuplarda neden farklıdır?

Yerçekimi Ekvatorda ve Kutuplarda Neden Farklıdır?

_Dünyanın Şekli ve Sonuçları_ Yerçekiminin ekvatorda ve kutuplarda farklı olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi Dünya'nın şeklinin tam yuvarlak olmamasından kaynaklanmaktadır. Dünyamızın şekli geoittir. Geoit şeklinin oluşmasındaki sebep Güneş'in çekim kuvvetinden ve dünyanın dışa karşı oluşturmuş olduğu çekim kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için dünyayı bir yumurtaya benzemek en doğru şekil olarak anlamamıza yardımcı olacaktır. Dünyamız kutup noktalarından basık ekvator noktalarından ise şişik bir pozisyondadır. Ekvatorun yarıçapına bakıldığı zaman bu bölgenin 6,378 kilometre olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde kutup dairesinin yarıçapına bakıldığında ise yarıçapının 6,357 kilometre olduğu ölçülmüştür. Her iki bölgenin yarıçapı hemen hemen birbiriyle aynı olsa da kilometre olarak ölçüldüğünde ekvatorun ve kutupların birbirinden farklı ölçülere sahip olduğu bilinmektedir. Ekvator'un çevre uzunluğu 40,076 kilometre, kutup dairesinin uzunluğu 40.009 kilometre olarak ölçülmüştür. ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1581456437-765419-dunyanin-geoit-sekli-2.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1581456437-765419-dunyanin-geoit-sekli-2.jpeg)

Yerçekiminin Farklı Olmasının Nedeni
Kutup noktalarının ekvatora oranla yerin merkezine olan uzaklığının 21 kilometre daha yakın olmasından kaynaklı olarak kutuplarda yer çekimi daha fazladır. Bu durumun sonucunda ise iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetleri arasındaki uzaklığın birbirine karşı uygulamış olduğu ters orantı bulunmaktadır. Bu orantı neticesinde kutuplardaki bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti ekvatorda kimden yaklaşık olarak %0,66 daha fazladır. Dünyada eşit tartı birimleri kullanılmış olsa da dünya üzerindeki birçok farklı noktada ağırlık ölçüleri temelde alındığı zaman farklılık göstermektedir. Kutup bölgesinde aynı gün içerisinde ölçülen bir kişi daha ağır gelirken ekvator bölgesinde ölçülmüş olsa daha hafif gelir. Dünyamız dışarıdan görüldüğünün aksine kara içlerinde farklı yer şekillerine sahiptir. Özellikle okyanus zemini ve kıta bölgelerinde dünyanın yüzeysel alanı farklı girintiler ve çıkıntılardan oluşmaktadır.

">

Dünyamız kutuplardan basık ekvatordan şişkindir. Şekli gereği yer çekimi farklıdır. Ekvator dünyamızın ortasında yer alır. Kutuplar ise en sonunda yani yerleri konumları yere olan uzaklıkları farklıdır. Bu yüzden yer çekimide farklıdır. Ekvator ve kutuplar arasında.

Ekvator dünyamızın ortasında kutuplar ise kuzey ve güney de olmak üzere iki bölgededir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe genişlik azalmaktadır. Dolayısıyla yer çekimi de farklılık göstermektedir. Kutuplarda yer çekimi ekvatora göre daha fazladır.

Ekvator dünya yörüngesini belirliyor çiziyor çizelgesindedir ekvatorun en ama en üstündedir dünya ise geoittir Sebebi örneğin soğuk buz dar deriz ama mesala aniden kalemi atıyoruz telefonumuzu bir eşyayı yere düşüyor onun gibi bir benzetmedir Dünya geoit olduğu için tam orta kaldığı için ekvator ise tam geniş yerde olduğu için yere baskı uygulamasıdır.