Yirmisekiz Mehmed Çelebi kimdir?

Yirmisekiz Mehmet Çelebi kimdir? Osmanlı Devleti döneminde hizmetleri ve görevleri nelerdir?

kendisi gibi yeni çeri olan gürcü kökenli şehit bir babanın oğludur. Yirmi sekizinci ortada hizmet gördüğü için hayat boyu Yirmisekiz Mehmet Çelebi olarak anıldı.
Çorbacılık ve muhzır ağalığı yapmış daha sonra yeni çeri efendisi olmuştur. Darphane nazırlığı ve şıkkı salis defterdarlığı da yapmış Sultan 3.Ahmet döneminde baş muhasebeci olmuştur. Bu dönem 1720 de Fransa’ ya büyükelçi olarak gönderildi. Uzun vadede ilk kez yurt dışına elçilik vazifesi üstlenmiş olup 11 aydan fazla fransa da kalan Mehmet Çelebi gönderildiği elçiliğini kaleme aldığı sefaretnameyi yazdı. Oldukça etkin bu devlet adamı Mısır a göreve gönderildi. Patrona Halil isyanının ardından Kıbrısa sürgün gönderildi ve orada öldü.

yirmisekiz mehmed çelebi kendisi gibi bir yeniçeri askerin oğludur çorbacılık yapmış daha sonra yeniçeri efendisi olmuştur.

28 Mehmet Çelebi Osmanlı devlet adamıdır Edirne’de doğmuştur sefaretname adlı eser cikarmistir