Yüksek öğrenim kurumlarında kınama cezası gerektiren disiplin suçları nelerdir?

Yüksek öğrenim kurumlarında kınama cezasını gerektiren disiplin suçları nelerdir?

Okul yönetimine yanlış bilgi ibrazında bulunmak okul malına zarar vermek küçük çaplı tartışmalarda kınama cezası alındığını biliyorum

yüz kızartıcı suçlar işlemek. Verilem görevi eksik ve zamanında yapmamak. Yök belirttiği kurallardan birini ihlal etmek.