Yunan mitolojisinde Nyks (Nyx) kimdir ve görevleri nelerdir?

Tanrıça Nyx görevleri ve özellikleri nelerdir?

Yunan mitolojisinde ki ilk tanrıçalardan olan Nyx Kaos’un çocuğudur, Gaia’da doğmuştur ve gece tanrıçasıdır. Kötülük ve sefalet içinde ki Tartarus’da yaşar. Ancak hiç bir kaynakta kötü bir tanrıça olarak bahsedilmemiştir. Yunan mitolojisinde ki en güzel tanrıçalardan biri olarak bilinir. Kendisinden Olimpos’un kralı Zeus bile korkar. Çünkü oldukça yaşlı, bilge ve güçlüdür. Ayrıca Zeus’un korktuğu tek tanrıçadır.