Yunan Mitolojisinde Selene ve Endymion

Yunan Mitolojisi’nde Ay kutsal bir varlıktı. Şüphesiz ki irili ufaklı Ay ile ilişkilendirilen çok sayıda varlığın Yunan Mitolojisi’nde varlık olarak karşımıza çıkmıştır. Güneş Tanrısı Helios’un da kız kardeşi olan Titan Selene de şüphesiz ki Artemis gibi önemli bir ay tanrıçası olagelmiştir. Tanrıça; başında taşıdığı Ay’ın hilal formundaki tacı Ay’ın önemli simgelerinden biri olagelmiştir. Bu şeklin aynı zamanda boğa boynuzuna da benzediği için Boğa Boynuzlu Selene olarak bilinmektedir. Seleneİ; Theia ile Hyperion’ın kızı ve aynı zamanda Şafak Tanrıçası olan Eos’un da kız kardeşidir. Mitolojide iki atın beraber çektiği, gümüş tekerlekleri olan arabasıyla gökyüzünde gezen bir kadın figürü olarak karşımıza çıkar. Solgun ve bembeyaz teni, lüle lüle olan saçları, ayın ışığını saçan tacı ile beraber geceleyin gökyüzünü aydınlatır. Tanrıçanın Roma Mitolojisindeki karşılığı ise Luna'dır. Rivayete göre ise Zeus da onun güzelliğine kapılmış, onunla beraber olmuştur. Hatta bu yüzden Zeus’tan Pandia adında bir kızı vardır.

">

Selene ve Endymion: Sonsuz Uykuyu Dileten Aşk
Tanrıça Selene’nin aslında Tanrı Pan da dahil başka aşkları da olsa hiç bir tanesi Endymion ile olan aşkıyla boy ölçüşemez. Rivayete göre gümüş tekerlekli arabasıyla gökyüzünde Latmos (Beşparmak) semalarında dolandığı bir gece yeryüzünü seyre koyulur. Hatta öyle imrenerek bakar ki ölümlülere özenir. Onlar gibi olmayı diler. Ancak bu dileği gerçekleşemeyecek bir dilektir. Bu sırada Endymion’u gökyüzünden görür. Bafa gölünün kenarında koyunlarını otlar iken kavalını çalan yakışıklı bir gençti. Bu genç bazen hüzünlü bazen de neşeli çalardı kavalını.
">

Tanrıça Selene’nin Bafa Gölü civarında ışıltısının yansıdığı sulara ve oradan gökyüzüne doğru yükselişini, ışığıyla aydınlatmasını hayran hayran izler iken her gece güzelliğinden etkilenir ve sonunda ona aşık olur. Bu aşkı karşılıksız değildir. Gün ağarana kadar olan zaman diliminde iki sevgili birlikte vakit geçirir. Bunun üzerine Selene sevgilisi ile beraber olmak istese de Olimposlu diğer tanrılar bir ölümlü ile sevgili olduğu için onu Tanrı Zeus’a şikayet ederler ve Endimiyon’un cezalandırılmasını talep ederler.
">

Zeus onları cezalandırmaya gittiğinde Selene’nin katıksız aşkına tanık olur. Ceza vermekten vazgeçer. Endymion’u hiç uyanmayacağı ölümsüz bir uykuyu armağan eder. Rivayete göre Bafa gölünün üzerinde ay ışığı yükseldiği her vakit Tanrıça Selene hala uyumakta olan yakışıklı çobanı ziyaret edermiş. Hikayenin bazı versiyonlarında Endymion’u ufacık hale getirip ormanda bulunan bir ağacın kavuğuna koydu ve sonsuz uyku ile onu hapseder. Hatta Ay Tanrıçası Selene’nin bu çobandan elli iki çocuğu olduğudur. Hatta hikayenin bu versiyonunda Tanrı Zeus çobana Beşparmak dağları üzerinde bir nehir armağan etmek istemiş ise de Endymion ölümsüz olmayı ve Selene’e karşı ölümsüz bir aşkı dilemiştir. Zeus da Endymion’un bu dileğini kabul etmiştir. Naksos'un ise bu aşkın meyvesi olduğu Karialı göçmenlerin başına geçerek Ege’de bir adanın kralı olduğudur.

6 Beğeni