Yurtdışında Bulunan Bankanın Türkiye’de Şube Açması

Yurtdışında bulunan bir bankanın Türkiye’de şube açması için ne gereklidir?

Türkiye’ye açılan her banka ekonomiye can verir. Fakat faizden kimseye fayda gelmez.

Şube açmak için başvuruda bulunan bankaların güçlü bir mali kaynağa sahip olmaları gerekiyor. Bankaların merkezlerindeki özkaynaklarının Türkiye’de kurulacak bankaların sahip olmaları gereken asgari ödenmiş sermaye miktarından az olmaması gerekiyor. Yine bu bankaların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmaması ve kuruluşlarının üzerinden en az üç yıl geçmesi gerkiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kurul izni, bankanın şube açması için yeteri kadar(30 milyon TL) getirmesi lazım, Mevduat kabul etme ve bulunduğu ülkede bankacılık faaliyetinde bulunması yasaklanmamış olması lazım, o bankanın bulunduğu ülkenin yetki denetim merceğinin Türkiye’ye olumlu görüş bildirmesi lazım, Müdürler, kurulu üyelerinin mesleki tecrübeye sahip olması lazım, o bankaya ortak olan kişi ve kurumların şeffaf ve açık olması lazımdır

Türkiye’de gerekli izinleri alması lazım. Ekonomik durumu iyi olması lazım.

bence belirli bir sermayeye sahip olması gerekiyordur bizim içindi yatırım olabilir

Çok yüksek bir sermaye gerekir. Bankacılık düzenleme kurumundan gerekli izinler alınmalı. İşe alınacak kişiler seçilmeli, kısaca bankayı döndürmek uğraş ister.