Zeka nedir? Zeka türleri nelerdir?

Zeka nedir? Zeka türleri nelerdir?

Zeka alanında çalışma yapmış bilim adamları kimlerdir?

Çevrenin zeka üzerindeki etkisi nedir?

Zeka Nedir?

![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1574428632-192835-images-3.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1574428632-192835-images-3.jpeg) Zeka beyin yeteneklerinin tamamına verilen isimdir. Problem çözmek, akıl yürütmek, topluma uyum sağlamak, sorunların/engellerin üstesinden gelme durumudur. Daima farklılık gösterir, aynı değildir. Kısaca zeka herkeste bulunur fakat herkesin zeka kapasitesi eşit değildir. Buna göre zeka aslında bizim için önemli bir araçtır diyebiliriz. Prof. Gardner zeka ve zeka çeşitleri üzerinde incelemeler yaparak bir çok zeka çeşidinin olduğunu ortaya atmıştır.

Zeka Çeşitleri Nelerdir?

 • Müziksel - Ritmik Zeka
 • Kişisel - İçsel Zeka
 • Kişilerarası - Sosyal Zeka
 • Doğa - Varoluşcu Zeka
 • Sözel - Dilsel Zeka
 • Mantıksal - Matematiksel Zeka
 • Görsel - Mekansal Zeka
 • Bedensel - Kinestetik Zeka
 • Zekâ ile ilgili birçok şey duymuşsunuzdur. IQ testi, kalıtsallık. Toplumda bununla ilgili birçok düşünce şekli vardır. Kimileri bunun anne ve babadan gelen kalıtsal bir şey olduğunu düşünür, kimileri ise bunun sonradan geliştirilen ve ne kadar çalıştığınızla ilgili olduğunu savunur. Zekâ yıllardır tanımı yapılamaya çalışılan ve üzerinde tartışmalara neden olan bir konudur. O hâlde bilim adamlarının zekâyı nasıl tanımladığına bakmalıyız. Bergson’a göre zekâ;alet kullanma ve yapma yetisidir. Terman’a göre ; soyut düşünebilme gücüdür.Binet’e göre ;sağduyu ve karar verme yetisidir.Stern’e göre; karşılaşılan yeni durumlara uyabilme gücüdür.

  Psikologlar tarafından ‘G’ ile ifade edilen ve ‘genel zekâ’ anlamına gelen bu inanç tek bir zekâ olduğunu savunur ve yüksek oranda kalıtsaldır. Zekâyla ilgili genel bir görüş vardır ki bu da ‘beynimizde genel tek bir kapasite var’ der. Burada algı yapınız ne kadar yüksekse o kadar zekisiniz demektir. Ancak şimdi bahsedeceğimiz ‘çoklu zekâ’ bunun tam tersini savunur ki bu da beynimizde tek bir kapasite değil, birden çok kapasite olduğudur. Kimi insan matematik gibi sayısal bir derste zorlanırken, müzik gibi bir derste daha başarılı ya da edebiyat gibi bir derste vasat olabilir. Bu tamamen beyninizin o dala ayırdığı kapasiteye bağlıdır ve bu kapasiteler birbirinden bağımsızdırlar. O hâlde bu dalda çok başarılı olan Howerd Gardner ‘ ın zekâ ‘yı şöyle tanımlaması oldukça mantıklıdır. ‘Zekâ bilgiyi işlemeyle ilgili bir kapasitedir. Çevreden duyu organlarımızla gelen birçok bilgi vardır; uyarıları gözlerimiz, kulaklarımız, parmaklarımız gibi küçük makinelerle alırız.Zekâ beynin ve zihnin donanmasıdır ve bu bilgileri işler.

  zeka, kavramlar yardımıyla somut ve soyut ilişkileri kavrayabilme yeteneğidir. Zeka türlerini inceleyen kişi Howard Gardner’dır. Çoklu zeka kuramı ile 8 adet zeka olduğunu söylemiştir. Bunlar;
  Sözel/dilsel zeka
  Matematiksel/mantıksal zeka
  Görsel/uzamsal zeka
  Müzikal/ritmik zeka
  İçsel zeka
  Doğa zekası
  Bedensel/kinestetik zeka ve
  Sosyal zeka’dır.