"Ziyadesiyle" kelimesi ne demektir? Kelimenin kökeni nedir?

“Ziyadesiyle” kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin kökenini belirtiniz.

Gerekenden daha çok anlamına gelen ziyadesiyle kelimesinin kökeni Arapçadır.

Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise fazlasıyladır. Örneğin biriyle tanıştıktan sonra ziyadesiyle memnun oldum denir. Burda olduğu gibi fazlasıyla anlamında kullanılır.

Olağandan ve gerekenden pek çok fazla anlamındadır. Arapça kökenli bir kelimedir. Örneğin buradaki çalışmaları faaliyetleri görünce ziyadesiyle memnun olduk.