Zonal topraklar nedir?

Zonal topraklar nedir?

Zonal toprakların oluşumu hakkında bilgi veriniz?

Herhangi bir bölge de oluşan iklim şartlarına ve bitki örtüsüne göre oluşmuş topraklardır. A,B, C ve D hormonları vardır. Zonal topraklar: Cernezyom, Tundra ve terrarossa örnektir.

Zonal topraklar herhangi bir bölgede etkili olan iklim şartları ve bitki örtüsü özelliklerine göre oluşmuş topraklardır.

Zonal topraklar yerli topraklardır. Zonal topraklarda horizonlar belirgin olduğu için bulunulan bölge hakkında size bilgi verir. Bunlar lateritler, terra rosa yani kırmızı topraklar, podzol toprakar, kahverengi orman toprakları, çöl toprakları, tundra toprakları, kestane ve kahverengi step yani bozkır toprakları ile kara toprak denilen çernezyomlardır.