Zorbaz nedir?

Zorbaz nedir? Zorbaz kimlerin hüneri için söylenilen bir tabirdir?

gösterilerde bilek gücüne dayanan beceriler gösteren kişidir. Cambaz ve kuvvetli adamlar için kullanılır.

gösterilerde bilek kol güçlerini gösteren acıya dayanıklı kişilere kişilere verilen isimdir