Zurnayı biz çaldık parsayı o topladı atasözünde anlatılmak istenen nedir?

Zurnayı biz çaldık parsayı o topladı atasözünde anlatılmak istenen nedir?

Yani bir işin cefasını çektikten sonra, sefasının başka birinin sürmesidir.

Zırnayı biz çaldık parsayı o topladı Atasözü hazıra ve bedavaya konan kişiler için kullanılan bir atasözüdür. Bütün yükü ve zorluğu çeken kişilerin haklarına konması gibi durumlarda da kullanılır.

Asıl işi yapan kişilerin bekledikleri faydayı sağlayamadıklarını buna mukabil kazancı hiç bir şey yapmadan fazla katkı ve emek harcamadan sadece orada olmakla kazananları ifade etmek için kullanılan bir sözdür. Emeği veren benim ama beleşe konan bir başkası anlamındadır.

Bir işin zor kısmını yapıp kolay kısmı yada bu işin gelirini alan bir başkası olması

Zurnayı biz çaldık parsayı o topladı deyiminin anlamı;Bu söz genelde haksızlık yapıp başkasının hakkına ve hazıra konanlar, için söylenir.
örn: “Geçen gün zurnayı biz çaldık parsayı o topladı.Bidahakine daha dikkatli olmamız lâzım” gibi…

Bir işe emek verip işin asıl yükünü çeken kişilerin alması gereken faydayı başka birinin sonradan gelip işin kaymağını almasını ifade ediyor.